09124589134

روزهای کاری شنبه تا پنج شنبه

8 صبح لغایت 10 شب

آدرس ایمیل:

info@fabs-co.ir

آرشیو برچسب ها: آنتن مرکز

آنتن مرکزی

یکی از مشکلات پشت بام های مجتمع ها، تعداد زیاد آنتن های موجود می باشد که امروزه به جای این تعداد آنتن یک آنتن مرکزی برای همه واحد ها...

ادامه مطلب

شرکت فَبس FABS

شرکت فراز بینش سپهر به اختصار فَبس با شماره ثبت 520488 از سازمان ثبت شرکت ها و عضو شرکت های معتبر وندور لیست شرکت نفت ایران

تماس بگیرید

09124589134

آدرس ایمیل

info@fabs-co.ir